De Lokale Partij

Vertrouwd, Betrokken en voor Iedereen

kernpunten

Hieronder vindt u een overzicht van kernpunten die wij nastreven;

 

-              Wij willen de lokale belangen zo goed mogelijk behartigen.

-              De Gemeente is er voor de inwoners en niet andersom

-              Als ambtelijke organisatie moet men durven te investeren in eigen mensen

-              Kosten mogen niet onnodig oplopen

-              Het bevorderen van multifunctioneel gebruik van gebouwen

-              In het buitengebied mogelijk maken dat indien nodig het bouwoppervlakte vergroot mag worden

-              Leegstaande bedrijven in het buitengebied andere functie toekennen

-              Meer bankjes, perkjes en straatmeubilair om sociale samenzijn onder buurtbewoners te bevorderen.

-              Geen nieuwe windmolens erbij

-              Verruiming van de openingstijden voor de sluis

-              Aandacht drugsproblematiek

-              Goede sportvoorzieningen

-              Blijvende aandacht geluids- en fijnstofproblematiek

-              zorg in de wijk doorontwikkelen

-              Zorg op maat is leidend

Kijk hier voor het volledige programma

Facebook

Laatste Tweets

DeLokalePartij https://t.co/EK1fKsouSI Aart Klompenhouwer vraagt zich af of de gemeente niet een te grote broek aantrekt...
DeLokalePartij Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provincia… https://t.co/rsptu15ieA
DeLokalePartij De Lokale Partij voor groen in de wijk https://t.co/KJaov5IV9e https://t.co/KJaov5IV9e