De Lokale Partij

Vertrouwd, Betrokken en voor Iedereen

Get Adobe Flash player

Haal- en brengservice Verkiezingen

Vervoer van De Lokale Partij

De Lokale Partij organiseert op de verkiezingsdag, woensdag 21 maart, een haal- en brengservice voor mensen die minder mobiel zijn. Bent u slecht ter been of heeft u geen vervoer? Bel dan vóór 21 maart met de kandidaten van De lokale Partij, Aart Klompenhouwer op nummer 06-51344797 of Jan-Willem Wicherink op nummer 06-51079053, voor een afspraak. De Lokale Partij vindt het belangrijk dat uw stem niet verloren gaat, ook als u niet stemt op De Lokale Partij.

De lokale Partij start verkiezingscampagne op Valentijnsdag

aftrap campagneAfgelopen week heeft Patricia van Loozen als lijsttrekker voor De Lokale Partij de aftrap gegeven voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen. De kandidaat raadsleden kwamen op de dag van de liefde bij elkaar om de nieuwe verkiezingsoutfit te passen.  Patricia sprak van een zeer gemotiveerd team dat klaar is om aan de bevolking van  Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen  te vertellen over de standpunten van De Lokale Partij. Ook memoreerde ze het feit dat ze die dag een kaart had ontvangen met een groot hart. Op de achterkant van de kaart stonden de lokale thema’s voor Nijkerk. Een zelfde speciale kaart is er ontwikkeld voor Nijkerkerveen en Hoevelaken. Er waren al veel leuke reacties binnengekomen op dit originele idee.

Patricia vertelde dat het verkiezingsprogramma op de kernen is geschreven en dat er dus duidelijke punten  voor Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen  zijn. De campagne zal zeker niet onopgemerkt blijven onthulde ze.  De lokale Partij dat zijn wij.  Ze gaf aan dat we veel de wijken in gaan om te spreken met de inwoners. Ze hoopt dat het opkomst percentage hoger zal zijn dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Toen was het opkomstpercentage  57,74% . Dat was laag ten opzichte van de omliggende gemeenten .  Patricia gaf aan dat er zeker wat te kiezen valt en hoopt op een goede  uitslag voor de Lokale Partij.  

De lokale partij hoopt op een warme zomer om de terrassen langer open te houden

Bij moii weer langer openA
Bij mooi weer terras langer open

De Lokale Partij wil dat de terrassen op warme zomeravonden langer open mogen blijven. Er zijn van die mooie zomeravonden waarbij overdag de temperatuur tot boven de 25 graden stijgt. Heerlijk om daarvan ook in de avond  op een terrasje te kunnen  genieten. Nu is het zo dat de terrassen in Nijkerk om 1 uur verplicht dicht moeten. Als het aan De Lokale Partij ligt gaat dat veranderen.

De Lokale Partij wil dat de terrassen op vrijdag en zaterdag  als de temperatuur boven de 25 graden stijgt een uur langer open mogen blijven. Dat zou dan moeten gelden voor de terrassen die nu ook al tot 1 uur open mogen zijn.  Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening moeten de terrassen om uiterlijk 1 uur leeg zijn.  De lokale Partij wil dat dit voor de vrijdag en zaterdag in de periode van 1 mei tot 30 september wordt verlengd naar 2 uur. Voorwaarde is wel dat er geen muziek of onnodig lawaai mag zijn. De Lokale Partij heeft zich laten inspireren door o.a. gemeenten zoals Amersfoort en Utrecht waar een dergelijk 25 graden beleid al enige jaren zeer succesvol in gebruik is.

Verkiezingsprogramma Vertrouwd Betrokken en voor Iedereen.

De Lokale Partij heeft op zaterdag 3 februari haar verkiezingsprogramma gepresenteerd.

De kandidaten van De Lokale PartijPatricia van Loozen gaf aan dat het een zeer ambitieus programma is, dat het past in de tijd waarin we leven en veel signalen uit de samenleving bevat. Tijdens de bijeenkomst refereerde zij aan het feit dat volgens een publicatie in het blad Binnenlands Bestuur van 29 januari melding werd gemaakt van de opmars van de lokale partijen en dat deze niet meer te stuiten is. De lokale partijen leveren met 29 % ook landelijk de meeste wethouders. Patricia geeft aan dat de kandidaten voor de raad staan te popelen om een gedegen campagne te gaan voeren. Nijkerk zal weten dat de lokale Partij er is. Niet alleen tijdens verkiezingen maar gedurende de gehele periode. Daarbij spreekt ze de wens uit om op 21 maart aanstaande als grootste partij uit de bus te komen.

kijk hier voor het programma

De Lokale Partij wil de hondenbelasting in de gemeente Nijkerk afschaffen

Als het aan De Lokale Partij ligt wordt de hondenbelasting  zo snel mogelijk afgeschaft. De Lokale Partij is van mening dat de opbrengst ( € 230.000 in 2017) onvoldoende ten goede komt aan de hondenbezitters.  De hondenbelasting is in de loop der jaren steeds meer gebruikt als algemeen dekkingsmiddel. Het is een belasting die ergernis wekt.

Er zijn hondenbezitters waarvan de hond nooit buiten het eigen terrein komt. Toch betalen ook deze hondenbezitters belasting voor het hebben van een hond. Momenteel zijn er in de gemeente Nijkerk 3421 honden geregistreerd. Voor de 1e hond moet € 69,10 betaald worden, voor de tweede hond is dat bedrag € 121,80. Hondenpoep op de openbare terreinen veroorzaakt veel ergernis. Hondenbezitters zijn verplicht de poep van hun hond op te ruimen. Echter, veel eigenaren zijn van mening dat wanneer ze hondenbelasting betalen, de gemeente ook moet zorgen voor het opruimen van de poep! 

De Lokale Partij is van mening dat hondenbezitters verantwoordelijk zijn en blijven voor het opruimen van de poep. Daarvoor moeten dan ook voldoende mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld door in overleg met de buurt Doggystations te plaatsen voor zakjes en het weggooien hiervan. Door het afschaffen van de hondenbelasting kan de hondenbezitter beter op zijn verplichting gewezen worden en is handhaving beter uit te voeren. De Lokale Partij is overigens wel van mening dat het Hondenuitlaatbeleid gewoon uitgevoerd moet blijven worden. 

Onderhoud van stoepen en straten

De Lokale Partij wil dat het onderhoud van stoepen en straten in de centra van de 3 kernen beter wordt. Het grootste deel van de openbare ruimte bestaat uit verhardingen. Tegels en klinkers dus. Het onderhoud daarvan zorgde vorig jaar voor veel ergernis.                                                                                                                                

De laatste jaren is er door de bezuinigingen te weinig aan het onderhoud van stoepen en straten gedaan. Dat was ook noodzakelijk, om nog belangrijker zaken, zoals het sociale gezicht van de gemeente, betaalbaar te houden. Gelukkig gaat het nu weer beter en kan het niveau van het onderhoud verhoogd worden. Met name de kernen van Nijkerk en Hoevelaken verdienen een hoger onderhoudsniveau. Maar ook in Nijkerkerveen moeten drukbezochte plekken beter onderhouden worden. De oude kern van Nijkerk maar ook het moderne centrum van Hoevelaken moeten aantrekkelijker worden voor de winkelende bezoekers. Zij moeten er graag willen vertoeven en inkopen doen. Gelukkig wordt daar in de visie aantrekkelijk Nijkerk  voor de kern Nijkerk al gehoor aan gegeven. De Lokale Partij is het daar helemaal mee eens en wil dat dit ook voor de andere kernen gaat gebeuren.

In elke wijk wonen mensen die graag zelf iets willen doen om de wijk waarin zij wonen een betere uitstraling te geven. Daardoor wordt niet alleen het leefklimaat beter maar kunnen zelfs de woningen in zo’n wijk in waarde stijgen. Door het groen beter te onderhouden (bijv. door op de goede manier te snoeien) kan ook criminaliteit verminderd worden (beter zicht op de woningen).

De Lokale Partij wil dat de bewoners die dat graag willen, tijdens een korte cursus (bijvoorbeeld een avond of middag) wegwijs gemaakt worden in het onderhoud van de eigen wijk.

Daarvoor wil  De Lokale Partij de bewoners  belonen door bijvoorbeeld het verbeteren van voorzieningen in de wijk. (speelvoorzieningen, een bankje) of iets wat de inwoners graag zelf zouden willen.                                                                                            Ook wil de Lokale Partij dat er naar de wijkbewoners geluisterd wordt.                                  Zij hebben vaak goede en creatieve ideeën als het gaat over hoe een wijk eruit zou moeten zien en wat eraan gedaan zou kunnen worden.

De Lokale Partij wil graag dat burgers zich, als zij dat zelf willen, inzetten bij het onderhoud van het groen in de eigen wijken. Voor wat betreft de overige groenwerkzaamheden geeft De Lokale Partij er de voorkeur aan om deze door de eigen ambtenaren te laten uitvoeren.

Ries van Elteren en Peter Collignon.

  

De lokale partij presenteert de kieslijst

Patricia van Loozen

Op een goed bezochte ledenvergadering van De Lokale Partij op dinsdag 12 december jl. in het restaurant Princesse in Nijkerk is de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.

Patricia van Loozen, thans wethouder in Nijkerk,  is gekozen tot lijsttrekker bij de komende verkiezingen. De vergadering heeft de lijst zo samengesteld dat bij de eerste 10 kandidaten 4 nieuwe raadsleden zijn opgenomen, waarvan 4 vrouwen.

Patricia benadrukt dat er de afgelopen jaren wel wat veranderd is in Nijkerk sinds De Lokale Partij in het college zit. Zij wil graag de ingezette weg continueren. Ze is blij dat de ledenvergadering dit heeft bevestigd en zal er samen met het team alles aan doen om een goede verkiezingsuitslag neer te zetten. De tweede plek wordt wederom bekleed door de huidige fractievoorzitter, Aart Klompenhouwer. Tevens wijst ze erop dat de lijst zo is opgebouwd dat de kernen Hoevelaken door Peter Collignon (5), Jan Willem Wicherink (6) en Ruby Horst (7) goed vertegenwoordigd is. Deze kandidaten moeten een goede uitslag in Hoevelaken weten te realiseren. Patricia is blij dat Ries van Elteren (3) zich samen met Henk de Greef (4) verkiesbaar hebben gesteld. Beiden zijn zeer betrokken bij de ontwikkeling van Nijkerkerveen en dan is het goed dat deze kennis behouden blijft..

De ledenvergadering was blij dat ook de bekende Nijkerkerveense  beeldhouwer Jan Carel Koster zich beschikbaar heeft gesteld. De lijstduwer is de bekende Nijkerkse Jumbo-ondernemer Rob Veltink. Rob brengt met name zijn waardevolle kennis en ervaring mee vanuit de binnenstad om bij de afweging van besluiten ook de belangen van de ondernemers er voldoende bij te betrekken.

Over mogelijke zetels liet Patricia zich niet uit, maar ze liet wel los dat we een goed verkiezingsprogramma hebben dat op een gedegen manier in elkaar zit en dat de kiezer zeker moet aanspreken. 

Kijk hier hoe Patricia de lijst presenteert bij het Glazen Huys Nijkerk. Bron: Nijkerk.nieuws.nl.

 

Facebook

Laatste Tweets

DeLokalePartij Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provincia… https://t.co/rsptu15ieA
DeLokalePartij De Lokale Partij voor groen in de wijk https://t.co/KJaov5IV9e https://t.co/KJaov5IV9e
DeLokalePartij En hier de nieuwe fractie van de Lokale Partij. https://t.co/hzeVgV61Fv https://t.co/hzeVgV61Fv