De Lokale Partij

Vertrouwd, Betrokken en voor Iedereen

Onze woonomgeving

Jan Willem WicherinkHet valt kennelijk niet mee om je vertrouwde omgeving te zien veranderen, of beter gezegd: te zien wijzigen. Althans daar lijkt het op bij het “inbreiden”in bebouwde stads- of dorpsdelen.

In Hoevelaken is dat in het verleden het geval geweest op het voormalige Brandweerkazerne- terrein, midden in het dorp, of bij de Weidelaan op het veldje waar vroeger noodwoningen voor vluchtelingen hebben gestaan.

En nu zijn er weer twee gebieden waar lokaal, maar dan ook zeer plaatselijk, commotie is ontstaan en geweest over het willen bouwen van woningen op stukken grond waar vroeger   iets heel anders heeft gestaan, dan wel waar panden op de nominatie van sloop staan gepland. 

 

In het eerste geval een school, die inmiddels is verdwenen en waar gepland staan een aantal villa’s en sociale woningen te bouwen. Daar is lang over gesproken met bezwaarmakende bewoners en ook in de commissies: de uitkomst is dat de gemeenteraad het algemeen belang heeft laten prevaleren boven het individueel of persoonlijk belang van bewoners in de directe omgeving. Een aparte bijkomst was, dat nadat dus bleek dat de raad anders zou gaan beslissen dan enkele bewoners in de directe omgeving wensten, door de laatstgenoemden schamele opmerkingen werden gemaakt in de stijl van : “en dat noemen ze democratie !”. Ik kon eigenlijk alleen denken, ja inderdaad, zo werkt dat met  gekozen volksvertegenwoordiging !

Het andere geval gaat over een gekraakt en sloopwaardig bedrijfsgebouw en een naastgelegen verouderd bedrijfspand.  In het verleden waren de twee gebouwen en een aangrenzend stuk onbebouwde grond al onderwerp van overleg in de raad geweest. Twee verschillende eigenaren waren elk bezig om er iets van te maken. En ineens bleek dat de eigenaren bereid waren de gronden over te doen voor een project wat er in voorzag om er woningbouw te plegen. Dit zou en zal een mooie oplossing van de lelijke “puisten”, die al jaren in het dorp stonden.

Maar ook hier kwamen bewoners uit de buurt, aan de andere kant van een vrij brede weg die hen scheidde van het te bebouwen gebied, in protest. Lawaai, meer autobewegingen dus drukker verkeer met ook nog schijnende koplampen, zou mogelijk de rust kunnen verstoren.

Hou me te goed, het is het democratisch recht om te protesteren tegen dit soort vernieuwende bebouwing van je omgeving, maar soms zijn de argumenten wel enigszins gezocht. Ik heb eens iemand horen zeggen dat dit soort protesten voort kunnen komen van “nimby’s”; “Not In My BackYard”.

“ Alles sal reg kom as ons almal ons plig doen !”

Facebook

Laatste Tweets

DeLokalePartij https://t.co/EK1fKsouSI Aart Klompenhouwer vraagt zich af of de gemeente niet een te grote broek aantrekt...
DeLokalePartij Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provincia… https://t.co/rsptu15ieA
DeLokalePartij De Lokale Partij voor groen in de wijk https://t.co/KJaov5IV9e https://t.co/KJaov5IV9e