De Lokale Partij

Vertrouwd, Betrokken en voor Iedereen

De Lokale Partij wil de hondenbelasting in de gemeente Nijkerk afschaffen

Als het aan De Lokale Partij ligt wordt de hondenbelasting  zo snel mogelijk afgeschaft. De Lokale Partij is van mening dat de opbrengst ( € 230.000 in 2017) onvoldoende ten goede komt aan de hondenbezitters.  De hondenbelasting is in de loop der jaren steeds meer gebruikt als algemeen dekkingsmiddel. Het is een belasting die ergernis wekt.

Er zijn hondenbezitters waarvan de hond nooit buiten het eigen terrein komt. Toch betalen ook deze hondenbezitters belasting voor het hebben van een hond. Momenteel zijn er in de gemeente Nijkerk 3421 honden geregistreerd. Voor de 1e hond moet € 69,10 betaald worden, voor de tweede hond is dat bedrag € 121,80. Hondenpoep op de openbare terreinen veroorzaakt veel ergernis. Hondenbezitters zijn verplicht de poep van hun hond op te ruimen. Echter, veel eigenaren zijn van mening dat wanneer ze hondenbelasting betalen, de gemeente ook moet zorgen voor het opruimen van de poep! 

De Lokale Partij is van mening dat hondenbezitters verantwoordelijk zijn en blijven voor het opruimen van de poep. Daarvoor moeten dan ook voldoende mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld door in overleg met de buurt Doggystations te plaatsen voor zakjes en het weggooien hiervan. Door het afschaffen van de hondenbelasting kan de hondenbezitter beter op zijn verplichting gewezen worden en is handhaving beter uit te voeren. De Lokale Partij is overigens wel van mening dat het Hondenuitlaatbeleid gewoon uitgevoerd moet blijven worden. 

Facebook

Laatste Tweets

DeLokalePartij https://t.co/EK1fKsouSI Aart Klompenhouwer vraagt zich af of de gemeente niet een te grote broek aantrekt...
DeLokalePartij Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provincia… https://t.co/rsptu15ieA
DeLokalePartij De Lokale Partij voor groen in de wijk https://t.co/KJaov5IV9e https://t.co/KJaov5IV9e