De Lokale Partij

Vertrouwd, Betrokken en voor Iedereen

Onderhoud van stoepen en straten

De Lokale Partij wil dat het onderhoud van stoepen en straten in de centra van de 3 kernen beter wordt. Het grootste deel van de openbare ruimte bestaat uit verhardingen. Tegels en klinkers dus. Het onderhoud daarvan zorgde vorig jaar voor veel ergernis.                                                                                                                                

De laatste jaren is er door de bezuinigingen te weinig aan het onderhoud van stoepen en straten gedaan. Dat was ook noodzakelijk, om nog belangrijker zaken, zoals het sociale gezicht van de gemeente, betaalbaar te houden. Gelukkig gaat het nu weer beter en kan het niveau van het onderhoud verhoogd worden. Met name de kernen van Nijkerk en Hoevelaken verdienen een hoger onderhoudsniveau. Maar ook in Nijkerkerveen moeten drukbezochte plekken beter onderhouden worden. De oude kern van Nijkerk maar ook het moderne centrum van Hoevelaken moeten aantrekkelijker worden voor de winkelende bezoekers. Zij moeten er graag willen vertoeven en inkopen doen. Gelukkig wordt daar in de visie aantrekkelijk Nijkerk  voor de kern Nijkerk al gehoor aan gegeven. De Lokale Partij is het daar helemaal mee eens en wil dat dit ook voor de andere kernen gaat gebeuren.

In elke wijk wonen mensen die graag zelf iets willen doen om de wijk waarin zij wonen een betere uitstraling te geven. Daardoor wordt niet alleen het leefklimaat beter maar kunnen zelfs de woningen in zo’n wijk in waarde stijgen. Door het groen beter te onderhouden (bijv. door op de goede manier te snoeien) kan ook criminaliteit verminderd worden (beter zicht op de woningen).

De Lokale Partij wil dat de bewoners die dat graag willen, tijdens een korte cursus (bijvoorbeeld een avond of middag) wegwijs gemaakt worden in het onderhoud van de eigen wijk.

Daarvoor wil  De Lokale Partij de bewoners  belonen door bijvoorbeeld het verbeteren van voorzieningen in de wijk. (speelvoorzieningen, een bankje) of iets wat de inwoners graag zelf zouden willen.                                                                                            Ook wil de Lokale Partij dat er naar de wijkbewoners geluisterd wordt.                                  Zij hebben vaak goede en creatieve ideeën als het gaat over hoe een wijk eruit zou moeten zien en wat eraan gedaan zou kunnen worden.

De Lokale Partij wil graag dat burgers zich, als zij dat zelf willen, inzetten bij het onderhoud van het groen in de eigen wijken. Voor wat betreft de overige groenwerkzaamheden geeft De Lokale Partij er de voorkeur aan om deze door de eigen ambtenaren te laten uitvoeren.

Ries van Elteren en Peter Collignon.

  

Facebook

Laatste Tweets

DeLokalePartij https://t.co/EK1fKsouSI Aart Klompenhouwer vraagt zich af of de gemeente niet een te grote broek aantrekt...
DeLokalePartij Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provincia… https://t.co/rsptu15ieA
DeLokalePartij De Lokale Partij voor groen in de wijk https://t.co/KJaov5IV9e https://t.co/KJaov5IV9e