De Lokale Partij

Vertrouwd, Betrokken en voor Iedereen

Langzaam maar zeker

 DSC0090In de afgelopen drieënveertig jaar dat ik hier woon zijn er heel veel woningen in Nijkerk gebouwd. Na de fusie met Hoevelaken zijn ook daar veel woningen bijgekomen. Gelukkig wordt er sinds enkele jaren ook in Nijkerkerveen gebouwd maar in Holkerveen zie je behalve op de Vreugdenhil weinig gebeuren.

Het Koolhaaspark ziet eruit alsof er zich daar een vreselijke ramp heeft voltrokken. Oude woningen, die naar mijn mening al lang onbewoonbaar verklaard hadden moeten zijn, worden voor een groot deel nog bewoond. Hier en daar staat een nieuwe woning maar deze kunnen de mistroostige aanblik van het eens zo mooie Koolhaaspark niet verdoezelen. De Amersfoortseweg is een belangrijke toegangsroute naar en van de kern Nijkerk. Ik kan me voorstellen dat gebruikers van deze weg, als ze het Koolhaaspark passeren, zullen denken; waar ben ik nu in terecht gekomen.

Lees meer: Langzaam maar zeker

Het jaar met vele veranderingen

 DSC0108
Het jaar met vele veranderingen

Elke Hoevelaker, Nijkerkervener en Nijkerker,  die regelmatig in de Nijkerkse weekbladen iets over het gemeentehuis-gebeuren onder ogen krijgt, zal het gemerkt hebben. Er is wel wat veranderd in de gemeente!

Niet alleen een ander college met nieuwe wethouders, maar ook andere benamingen voor de (openbare) vergaderingen in het gemeentehuis. Overigens, op de aanwijsborden in de stad wordt verwezen naar het Gemeentehuis, op het gebouw staat nog steeds Stadhuis !?

Maar dan de benamingen van de bijeenkomsten en vergaderingen. In het gemeentehuis wordt, om voorlopig uit te proberen, inmiddels ook een BOB ingevoerd. Dat heeft niets te maken met alcoholvrij in het verkeer, maar staat voor de cyclus Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming.

Lees meer: Het jaar met vele veranderingen

De politiek is nooit saai

 DSC0112Vaak spreek ik mensen die zeggen: ´da´s niks voor mij´, ondersteund met argumenten dat het allemaal te traag gaat en je veel te veel geduld moet hebben. Zelf ben ik ook zo´n type dat dingen gedaan wil krijgen, het kleine ondernemertje. Ook ik heb moeten wennen aan de politieke arena met de gedragscodes en ongeschreven regels, die iedereen vasthoud. 

Maar saai? Nee! 

Neem nu de afgelopen maanden in Nijkerk. U kunt het ermee eens zijn of niet, maar er wordt gesproken over een zondagopenstelling. Dat heeft er onder andere toe geleid dat het oude college het veld ruimde en er een nieuw college is gevormd gedurende de zomermaanden. Neemt u gerust van mij aan dat daar veel over gesproken en vergaderd is. En dat was zeker niet saai. Het gaat dan ook echt ergens over en alle aspecten van het politieke speelveld komen boven tafel. Ten eerste staat er een onderwerp op de agenda dat er echt toe doet voor de gemeente en ten tweede komt er een nieuwe coalitie en nieuw college, noem het stadsbestuur, met bijbehorend coalitie akkoord. Alle dingen die voor Nijkerk belangrijk zijn passeren dan in hoog tempo de revue. Niets vergeten? En door.. Het lijkt bijna op ondernemen en zo voelt het ook. 

 

Lees meer: De politiek is nooit saai

Een nieuw college

 DSC0090

Het zal u niet ontgaan zijn dat er sinds enkele weken een nieuw college in onze gemeente aan het werk is. Gelukkig is de vorming van een nieuw college, tussen twee gemeenteraadsverkiezingen, een gebeurtenis die in Nijkerk maar ook in andere gemeenten niet vaak voorkomt. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal zoiets gebeuren.In Nijkerk was de zondag openstelling de oorzaak.

 

Het nieuwe college wordt gevormd door De Lokale Partij, PRO 21 en de VVD. Deze partijen staan positief ten opzichte van de zondag openstelling. Het nieuwe college is inmiddels vol enthousiasme hard aan het werk en zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt, zijn er op de zondag winkels die hun deuren graag open zetten. Ik hoop dat er in de toekomst nog meer ondernemers zullen zijn die gebruik gaan maken van deze mogelijkheid. Maar letwel, iedereen is vrij om dat wel of niet te doen en dat respecteer ik.

 

Lees meer: Een nieuw college

Coalitiebesprekingen vorderen gestaag

NIJKERK - De politieke partijen Pro21, VVD en De Lokale Partij boeken voortgang om te komen tot een coalitieakkoord. Na een aantal gesprekssessies, die in een bijzonder prettige sfeer plaatsvonden, zijn de drie partijen het in grote lijnen eens over het nieuw te vormen beleidskader en daarmee lijken de contouren van een coalitiedocument in zicht. De komende maand zullen onder meer ambtelijke doorrekeningen plaatsvinden om de hoofdpunten te toetsen op hun financiële haalbaarheid. Een belangrijke factor hierbij is het vinden van een solide oplossing voor de extra bezuinigingen die van Rijkswege zijn opgelegd op het Sociale Domein en de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. Het is een behoorlijke opgave om toekomstige kortingen te dekken. Ook is gesproken over de invulling en verdeling van de wethouderszetels. Vanwege de vakantieperiode is het nog niet bekend wanneer het slotakkoord kan worden bereikt, maar de deelnemende partijen hopen zo snel mogelijk de laatste hand te leggen aan de vorming van het nieuwe college.

Goed om terug te zijn

 DSC0105Het is goed terug te zijn. 

Na een afwezigheid van enige jaren voelt het weer als vanouds om in het bestuur van de gemeente plaats te nemen. Na 16 jaar al in de raad te hebben gezeten (10 jaar in de gemeente Amersfoort en 6 jaar in Nijkerk),  voelde de sabbatical goed.  Maar toen ik eind september werd geïnstalleerd realiseerde ik me pas hoe ik het politieke speelveld had gemist.

Lees meer: Goed om terug te zijn

verkenning coalitievorming

Persbericht
 
De vertegenwoordigers van de fracties van de gemeenteraad van Nijkerk zijn zaterdagochtend 4 juli 2015 bijeengekomennadat de samenwerking in de coalitie is beëindigd. 
Er is teruggeblikt op de raadsvergadering van 29juni en de aangenomen motie over de winkelopenstelling op zondagen. 
De conclusie is dat De Lokale Partij, PRO21 en de VVD met elkaar in overleg gaan over de vorming van een nieuwe coalitie. 
Alle partijen hebben de intentie uitgesproken dat belangrijke, breed gedragen onderwerpen zoals het ingezette traject over de veranderende rol van de gemeente, voortgezet worden.

Facebook

Laatste Tweets

DeLokalePartij https://t.co/EK1fKsouSI Aart Klompenhouwer vraagt zich af of de gemeente niet een te grote broek aantrekt...
DeLokalePartij Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provincia… https://t.co/rsptu15ieA
DeLokalePartij De Lokale Partij voor groen in de wijk https://t.co/KJaov5IV9e https://t.co/KJaov5IV9e