De Lokale Partij

Vertrouwd, Betrokken en voor Iedereen

A girl can dream

 DSC0129En dan is het ineens 18 maart, de dag voor de verkiezingen. Enorm drukke weken en zelfs maanden zijn aan deze week vooraf gegaan.

Een periode die begon in juli 2012, toen ik namens Partij Nijkerk de eerste gesprekken mocht voeren met de PPP en Lokaal Belang. Tijdens dit gesprek werd het ons direct duidelijk; wij kunnen met deze mensen één sterke lokale partij vormen en zo de strijd aangaan met de gevestigde orde! Er was gelijk een gevoel van verbondenheid en strijdlust. We hadden zin om samen de verkiezingen in te gaan als één nieuw geheel.

Juustem op bezoek bij De Lokale Partij

Raamposter

Afgelopen week is Juustem langs geweest bij een bijeenkomst van De Lokale Partij. Tijdens deze bijeenkomst hebben ze een mooie bijdrage gemaakt waarin duidelijk wordt verteld waar wij van De Lokale Partij voor staan.

Benieuwd naar het resultaat?

 

Bekijk het filmpje dan hier:

 

 

'De lokale partij kan verschil maken'

foto artikel stad nijkerk 03-01-2014

 (Bron: De Stad Nijkerk 8-1-2014)

NIJKERK - Twee politieke zwaargewichten in de Nijkerkse politiek, Aart Klompenhouwer en Patricia van der Hurk slapen binnenkort op het ene kussen van de nieuwe Lokale Partij. Van der Hurk als lijsttrekker en beoogd wethouder, Klompenhouwer als beoogd fractievoorzitter. Beiden hebben er alle vertrouwen in. ,,We geloven erin. Zo sterk, dat we geloven als nieuwe Lokale partij het verschil te kunnen maken.”

door Henk Brinkman

Lees meer: 'De lokale partij kan verschil maken'

De verkiezingsposters zijn geplakt!

IMG 1408

Waarschijnlijk bent u er in de afgelopen dagen al langs gereden. Bij een groot deel van de rotondes en toegangswegen in onze gemeente, zijn de verkiezingsborden geplaatst. 

Vanaf afgelopen weekeinde mochten hier ook weer de verkiezingsposter worden geplakt. Als De Lokale Partij zijn we dan ook erg trots om onze verkiezingsposter te mogen presenteren. 

Waar velen meestal de lijsttrekker op de poster plaatsen, wilden wij het dit maal anders aanpakken. Ons motto als De Lokale Partij is namelijk 'Samen het verschil maken'. Wij willen samen met u als inwoners van de Gemeente Nijkerk, kijken naar wat het beste is voor onze gemeente. Dit kunnen wij als politiek niet alleen, daar hebben wij u namelijk hard voor nodig. Zowel door uw mening te geven over de lokale issues die er spelen binnen de gemeente, als ook uw inbreng bij activiteiten in en rondom de gemeente. Als De Lokale Partij, willen wij dit graag met u SAMEN doen. Maar daar hebben wij u wel bij nodig. Wij hopen dan ook op uw stem bij de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart aanstaande. 

Eerste Algemene Ledenvergadering groot succes

ALV 12-12-13 1

Donderdag 12 december jl. vond de eerste algemene ledenvergadering plaats van De Lokale Partij bij Pannenkoekenrestaurant De Waagh in Nijkerk.
Er werd, onder het genot van een pannenkoek en een drankje, kennisgemaakt met de nieuwe leden. Aansluitend vond de eerste algemene ledenvergadering plaats. Tijdens deze ledenvergadering zijn de statuten vastgesteld, is het bestuur gekozen en is de kieslijst besproken en vastgelegd.De avond werd afgesloten met een donatie van 250,- aan het Glazen Huys Nijkerk.
Tijdens deze algemene ledenvergadering is vol trots ook de nieuwe website; delokalepartijnijkerk.nl en het nieuwe logo gepresenteerd. Het logo straalt duidelijk de verbintenis uit tussen de drie kernen die samen de Gemeente Nijkerk vormen. Maar ook de historie van de drie partijen is duidelijk vertegenwoordigd in het logo. Hiermee wil De Lokale Partij laten zien dat het voor ons draait om de burger in onze gemeente.
Inmiddels hebben ruim 40 mensen zich aangemeld om lid te worden van De Lokale Partij. Dit toont zeker aan dat we op de goede weg zijn en dat er een rijke belangstelling is voor deze nieuwe weg in de lokale politiek. De Lokale Partij gaat dan ook vol vertrouwen de verkiezingen van 2014 in.

'Er zijn geen lokale verkiezingen'

 Jan_willem_wicherink_de_lokale_partij_nijkerk_hoevelaken_succes

Op 13 november 2013 is in het gemeentelijke deel van de weekkrant Stad Nijkerk de column geplaatst van JanWillem Wicherink, met als titel “Er zijn geen lokale verkiezingen”. Daarin is uitgelegd wat deze vreemde titel voor De Lokale Partij betekent: er wordt voornamelijk in de media gesproken over de consequenties van de handelingen van de landelijke politieke partijen in het Haagse gebeuren, voor de verkiezingen van de leden van gemeentelijke raden. JanWillem sloot zijn column af met de zin: “Ik wens u en alle andere kiezers in onze mooie gemeente, een helder inzicht en een wijs besluit in maart 2014, in het hokje met het rode potlood.” Een inwoner van Nijkerk reageerde met name op het gewenste “helder inzicht” en hoe dat te verkrijgen.

Hier volgt het antwoord van JanWillem aan deze meelevende inwoner van onze gemeente:

Geachte …………………(naam en adres ons bekend),

Het aardige in uw reactie is dat u in uw reactie tegengesteld reageert op het begin van mijn column. U wil weten wat er in het verleden is gepresteerd, terwijl ik heb geschreven dat je daar als partij eigenlijk niet mee kunt pronken, omdat (zeker als je een kleine partij vormt) resultaten worden verkregen in samenwerking met andere en soms andersdenkende partijen.

Toch een bescheiden poging: De Lokale Partij die voorkomt uit een samengaan van twee lokale partijen Lokaal Belang en de PPP, kan wel, puttend uit het verleden van de voorgangers dáár weer van, een enkel belangrijk resultaat aanduiden. Part Nijkerk heeft ooit gestreden voor een sporthal in Corlaer in plaats van een geplande sportzaal. Hoevelaken Nú is de initiator geweest voor de bouw van de intramurale zorg en bij horende 0-treden woningen op het voormalig Telstar terrein. Daardoor heeft de korfbalvereniging weer een prachtig sportcomplex kunnen verwerven aan de zuidrand van Hoevelaken.

Neem ik van Lokaal Belang er de flyer bij, zoals die werd verspreid (ook bij u neem ik aan), voorafgaande aan de verkiezingen in 2010, dan is toch een aantal punten (deels) gerealiseerd. Per kern in deze gemeente hadden wij een vijftal doelen opgenomen:

Hoevelaken: Het begin van de woonservice zone, zoals hier boven al genoemd; De aansluiting op de A1 gehandhaafd ondanks het Vathorst convenant; In de kern van Hoevelaken uitbreiding van woongelegenheid gerealiseerd. De bus blijft rijden naar het winkelcentrum van Amersfoort, naast de nieuwe treinverbinding naar het Centraal Station.

Nijkerkerveen: Het dorpse karakter is bewaard; De Veense boys gaat een uitbreiding van de accommodatie krijgen; Het Kulturhus in plaats van de Baggelaar wordt ook dezer dagen nog “bevochten”; Tot het afzien van een derde en vierde dorp bij Nijkerkerveen is al besloten. De begeleidingsgroep Nijkerkerveen is nauw betrokken ( nog steeds) bij uitvoering van bouwplannen en bij de inrichting van de kern.

Nijkerk: De kern behoudt zijn historische binnenstad, ontwikkelingen blijven kleinschalig. De eindelijk begonnen ontwikkeling van de Oosterpoort blijft cultuurhistorisch verantwoord. Binnen het plan de Flier blijven we streven naar de aanleg van een zwembad, zo mogelijk in samenwerking met Vathorst. Volgt u maar de hedendaagse discussie, ook in de pers. De zichtlocatie van af de A28 met overgang van landschap naar bebouwing blijft in stand. De wijk Doornsteeg wordt ontwikkeld, dezer dagen kunt u de strijd over de aantallen betaalbare woningen en onze strijd voor een kinderboerderij volgen . De wijk Luxool is gespaard voor grootschalige woningbouw.

Uw verhaal over de verkiezingen van de Tweede Kamer, waarbij gekozen zou zijn voor de ene partij, om de andere partij niet de grootste te laten worden, is een soort politiek die ik gelukkig in de gemeente Nijkerk nog niet heb meegemaakt. Als u de berichtgeving gevolgd heeft tijdens en na de laatste Nijkerkse verkiezingen in 2010, dan is duidelijk dat er ook in onze gemeente verkiezingstechnische trucage is gebruikt om zich als partij te profileren ten koste van andere partijen. Maar ook die partijen is bekend is dat er altijd compromissen moeten worden gesloten bij de vorming van een bestuurlijk college.

Het enige wat ik u zou kunnen adviseren is om de websites van de partijen in deze gemeente te volgen om te proberen, dat gewenste heldere inzicht, op een of andere wijze te verwerven. En niet de landelijke politieke partijen te willen treffen in plaatselijke afdelingen.

Met dank voor uw reactie, Met vriendelijke groet, JanWillem Wicherink Raadslid in (nu nog) Fractie Lokaal Belang

Nieuw opgericht:De Lokale Partij

De rust lijkt weergekeerd in het landschap van lokale politieke partijen in Nijkerk. Met de oprichting van de Lokale Partij lijkt er een nieuwe periode aan te breken. In d ejaren '90 werd Partij Nijkerk opgericht. Na de fusie van Nijkerk en Hoevelaken kwamen daar twee Hoevelakense partijen bij. In 2006 kwam Kees van den Heuvel met Hart voor Nijkerk. In 2010 vormden Hoevaleken Nu en Partij Nijkerk een federatie die onder de naam Lokaal Belang werkte. Daarna werd de PPP opgericht. Maar echt lekker liep het allemaal niet. De afgelopen maanden besloot eerst partij Nijkerk zichzelf op te heffen. PPP deed dat ook, evenals Lokaal Belang. Het vormde de opmaat voor de oprichting van een nieuwe formatie, de Lokale Partij, die deze week de oprichting wereldkundig maakte. . .

De partij die gaat voor de lokale thema’s binnen de gemeente Nijkerk. Met vertrouwde gezichten aan het roer als Aart Klompenhouwer, Patricia van de Hurk - Van Loozen en Willem de Bouter hoopt De Lokale Partij met de komende raadsverkiezingen hoge ogen te gooien. ,,Met deze mensen is er een rijke historie en kennis van de lokale politiek aanwezig. De krachten worden gebundeld en samen wordt er gekeken naar datgene wat voor deze gemeente, de gemeente Nijkerk, van belang is." De partij is nu bezig met ledenwerving, het opstellen van een verkiezingsprogramma en de keuze van een lijsttrekker. De partij is actief op facebook en twitter (@delokalepartij) en is bereikbaar per email

Facebook

Laatste Tweets

DeLokalePartij https://t.co/EK1fKsouSI Aart Klompenhouwer vraagt zich af of de gemeente niet een te grote broek aantrekt...
DeLokalePartij Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provincia… https://t.co/rsptu15ieA
DeLokalePartij De Lokale Partij voor groen in de wijk https://t.co/KJaov5IV9e https://t.co/KJaov5IV9e