De Lokale Partij

Vertrouwd, Betrokken en voor Iedereen

De lokale partij hoopt op een warme zomer om de terrassen langer open te houden

Bij moii weer langer openA
Bij mooi weer terras langer open

De Lokale Partij wil dat de terrassen op warme zomeravonden langer open mogen blijven. Er zijn van die mooie zomeravonden waarbij overdag de temperatuur tot boven de 25 graden stijgt. Heerlijk om daarvan ook in de avond  op een terrasje te kunnen  genieten. Nu is het zo dat de terrassen in Nijkerk om 1 uur verplicht dicht moeten. Als het aan De Lokale Partij ligt gaat dat veranderen.

De Lokale Partij wil dat de terrassen op vrijdag en zaterdag  als de temperatuur boven de 25 graden stijgt een uur langer open mogen blijven. Dat zou dan moeten gelden voor de terrassen die nu ook al tot 1 uur open mogen zijn.  Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening moeten de terrassen om uiterlijk 1 uur leeg zijn.  De lokale Partij wil dat dit voor de vrijdag en zaterdag in de periode van 1 mei tot 30 september wordt verlengd naar 2 uur. Voorwaarde is wel dat er geen muziek of onnodig lawaai mag zijn. De Lokale Partij heeft zich laten inspireren door o.a. gemeenten zoals Amersfoort en Utrecht waar een dergelijk 25 graden beleid al enige jaren zeer succesvol in gebruik is.

De Lokale Partij wil de hondenbelasting in de gemeente Nijkerk afschaffen

Als het aan De Lokale Partij ligt wordt de hondenbelasting  zo snel mogelijk afgeschaft. De Lokale Partij is van mening dat de opbrengst ( € 230.000 in 2017) onvoldoende ten goede komt aan de hondenbezitters.  De hondenbelasting is in de loop der jaren steeds meer gebruikt als algemeen dekkingsmiddel. Het is een belasting die ergernis wekt.

Er zijn hondenbezitters waarvan de hond nooit buiten het eigen terrein komt. Toch betalen ook deze hondenbezitters belasting voor het hebben van een hond. Momenteel zijn er in de gemeente Nijkerk 3421 honden geregistreerd. Voor de 1e hond moet € 69,10 betaald worden, voor de tweede hond is dat bedrag € 121,80. Hondenpoep op de openbare terreinen veroorzaakt veel ergernis. Hondenbezitters zijn verplicht de poep van hun hond op te ruimen. Echter, veel eigenaren zijn van mening dat wanneer ze hondenbelasting betalen, de gemeente ook moet zorgen voor het opruimen van de poep! 

De Lokale Partij is van mening dat hondenbezitters verantwoordelijk zijn en blijven voor het opruimen van de poep. Daarvoor moeten dan ook voldoende mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld door in overleg met de buurt Doggystations te plaatsen voor zakjes en het weggooien hiervan. Door het afschaffen van de hondenbelasting kan de hondenbezitter beter op zijn verplichting gewezen worden en is handhaving beter uit te voeren. De Lokale Partij is overigens wel van mening dat het Hondenuitlaatbeleid gewoon uitgevoerd moet blijven worden. 

Soms voel ik mij een “Ze”

Met name als er in gezellige of ook in serieuze sferen gesprekken over politiek naar boven komen en blijkt dat er een raadslid bij zit. Er is niet altijd begrip voor gemeentelijke besluiten, of wat ook voorkomt: nauwelijks kennis van enige voorgeschiedenis, wat vaak ontaardt in de verzuchting: "Ze doen maar", respectievelijk "Ze doen maar wat".


Als er dan uitleg gegeven wordt over achtergronden en beweegredenen om tot bepaalde besluiten te komen, wordt dat vaak argwanend aangehoord of, in het beste geval, wordt de verbazing uitgesproken waarom er niet een veel betere oplossing gevonden had kunnen worden.


Toegegeven, het is voorstelbaar dat inwoners van onze gemeente niet altijd de moed kunnen opbrengen, om na een werkdag, 's avonds in het gemeentehuis raads- of commissievergaderingen bij te wonen, laat staan alle stukken in de krant of op de website door te nemen voor een wat bredere kennis.


Bovendien, als je je tot een enkel item beperkt, is er wellicht nog een onderbelichte gradatie te vinden, die dan lekker breeduit kan worden becommentarieerd.

Lees meer: Soms voel ik mij een “Ze”

De lokale partij presenteert de kieslijst

Patricia van Loozen

Op een goed bezochte ledenvergadering van De Lokale Partij op dinsdag 12 december jl. in het restaurant Princesse in Nijkerk is de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.

Patricia van Loozen, thans wethouder in Nijkerk,  is gekozen tot lijsttrekker bij de komende verkiezingen. De vergadering heeft de lijst zo samengesteld dat bij de eerste 10 kandidaten 4 nieuwe raadsleden zijn opgenomen, waarvan 4 vrouwen.

Patricia benadrukt dat er de afgelopen jaren wel wat veranderd is in Nijkerk sinds De Lokale Partij in het college zit. Zij wil graag de ingezette weg continueren. Ze is blij dat de ledenvergadering dit heeft bevestigd en zal er samen met het team alles aan doen om een goede verkiezingsuitslag neer te zetten. De tweede plek wordt wederom bekleed door de huidige fractievoorzitter, Aart Klompenhouwer. Tevens wijst ze erop dat de lijst zo is opgebouwd dat de kernen Hoevelaken door Peter Collignon (5), Jan Willem Wicherink (6) en Ruby Horst (7) goed vertegenwoordigd is. Deze kandidaten moeten een goede uitslag in Hoevelaken weten te realiseren. Patricia is blij dat Ries van Elteren (3) zich samen met Henk de Greef (4) verkiesbaar hebben gesteld. Beiden zijn zeer betrokken bij de ontwikkeling van Nijkerkerveen en dan is het goed dat deze kennis behouden blijft..

De ledenvergadering was blij dat ook de bekende Nijkerkerveense  beeldhouwer Jan Carel Koster zich beschikbaar heeft gesteld. De lijstduwer is de bekende Nijkerkse Jumbo-ondernemer Rob Veltink. Rob brengt met name zijn waardevolle kennis en ervaring mee vanuit de binnenstad om bij de afweging van besluiten ook de belangen van de ondernemers er voldoende bij te betrekken.

Over mogelijke zetels liet Patricia zich niet uit, maar ze liet wel los dat we een goed verkiezingsprogramma hebben dat op een gedegen manier in elkaar zit en dat de kiezer zeker moet aanspreken. 

Kijk hier hoe Patricia de lijst presenteert bij het Glazen Huys Nijkerk. Bron: Nijkerk.nieuws.nl.

 

Dennis Toebast: ‘Koopzondag was de beste beslissing die ooit is gemaakt’

Jannette Kranen BellAbitareNIJKERK/HOEVELAKEN – Veel winkels spinnen garen bij de koopzondag die ruim een half jaar geleden zijn intrede deed in de gemeente Nijkerk. De omzetderving, doordat consumenten gingen shoppen in onder meer Vathorst, is helemaal ongedaan gemaakt en er wordt zelfs een flinke omzetverhoging geboekt. Dat blijkt uit een rondgang bij winkels in Nijkerk en Hoevelaken door de VVD, De Lokale Partij en PRO21. Dennis Toebast van de Ondernemersvereniging Hoevelaken: ‘Dit is de beste beslissing die de politiek ooit heeft gemaakt.’ 

Lees meer: Dennis Toebast: ‘Koopzondag was de beste beslissing die ooit is gemaakt’

Patricia op de weekmarkt in Hoeveleken

Via : Nijkerk Nieuws

 

 

Vrijdag bezocht wethouder Patricia van Loozen de markten in Hoevelaken en Nijkerk. 

Die markten zijn in mei 2016 verzelfstandigd. Los van de gemeente moet de “Stichting Weekmarkt Nijkerk en Hoevelaken”er voor zorgen, dat de markten succesvol zijn. Zo gingen vorig jaar de websites van de markt in Hoevelaken en de markt in Nijkerk on line. De ontwikkelingen staan niet stil, zo is er sprake van dat de markt in Nijkerk ook op de app “Ons Nijkerk” te vinden zal zijn. Volgens de bestuurders van de markten gaat het als maar beter en dat vond wethouder Van Loozen ook. Daarom – zo vond zij – werd het tijd de marktlui voor het voetlicht te halen en dat gebeurde, omdat het vrijdag de “Dag van de Ondernemer” was.

Onze woonomgeving

Jan Willem WicherinkHet valt kennelijk niet mee om je vertrouwde omgeving te zien veranderen, of beter gezegd: te zien wijzigen. Althans daar lijkt het op bij het “inbreiden”in bebouwde stads- of dorpsdelen.

In Hoevelaken is dat in het verleden het geval geweest op het voormalige Brandweerkazerne- terrein, midden in het dorp, of bij de Weidelaan op het veldje waar vroeger noodwoningen voor vluchtelingen hebben gestaan.

En nu zijn er weer twee gebieden waar lokaal, maar dan ook zeer plaatselijk, commotie is ontstaan en geweest over het willen bouwen van woningen op stukken grond waar vroeger   iets heel anders heeft gestaan, dan wel waar panden op de nominatie van sloop staan gepland. 

Lees meer: Onze woonomgeving

Facebook

Laatste Tweets

DeLokalePartij https://t.co/EK1fKsouSI Aart Klompenhouwer vraagt zich af of de gemeente niet een te grote broek aantrekt...
DeLokalePartij Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provincia… https://t.co/rsptu15ieA
DeLokalePartij De Lokale Partij voor groen in de wijk https://t.co/KJaov5IV9e https://t.co/KJaov5IV9e