De Lokale Partij

❤️ Nijkerk ❤️ Hoevelaken ❤️ Nijkerkerveen ❤️

Uncategorised

Privacy verklaring

De Lokale Partij, gevestigd aan Grasmaat 5 Hoevelaken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens


https://delokalepartijnijkerk.nl
Grasmaat 5 Hoevelaken
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Lokale Partij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Indien u als kandidaat ingeschreven wordt voor gemeenteraadsverkiezingen verstrekken wij aan de kiescommisie tevens de volgende gegevems:

  • BSN
  • Geboortedatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Lokale Pertij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om met haar leden in contact te kunnen treden
  • Om met een kieslijst deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Lokale Partij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De peroonsgegevens worden uit de systemen gewijzigd als uw relatie met De Lokae Partij wordt beeindigd.

Delen van persoonsgegevens met derden


De Lokale Partij verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze doelstelling  of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


De Lokale Partij gebruikt alleen technische en functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Lokale Partij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij  u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

De Lokale Partij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


De Lokale Partij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De Lokale Partij is een vereniging met leden. Door lid te worden van de partij kunt u in de Algemene Vergadering meebeslissen over het beleid en de standpunten van de partij. Ook kunt u zich kandidaat stellen voor de volgende gemeenteraad verkiezingen. Met de jaarlijkse contributie ad € 35,-- steunt u de activiteiten van De Lokale Partij.

Klik op deze link om u in te schrijven bij De Lokale Partij.

U bent van harte Welkom ! 

 

DE LOKALE PARTIJ, VERTROUWD, BETROKKEN en VOOR IEDEREEN

 

Coming soon

Historie van de Lokale Partij

De wortels De Lokale Partij liggen besloten in diverse andere lokale politieke organistaies in Nijkerk en Hoevelaken.  In 1997 ontstond Partij Nijkerk door een fusue uit twee andere loklale partijen : Burger Belangen en Liberalen Nijkerk. Vanwege de gemeentelijke herindeling in 2000 verscheen ook Hoevelaken Nu op het Nijkerkse politieke toneel.

Voor de verkiezingen van 2010 werd een samenwerking aangegaan met Hoevelaken Nu onder de naam Lokaal Belang. Tevens onstond er een afplitsing in de vorm van de partij voor Plaatselijke Positieve Politiek (PPP).

Bij de verkiezingen van 2014 werden de lokale politieke handen toch weer ineengeslagen en onstond uit de PPP en Lokaal Belang de huidige Lokale Partij.

Ontwikkleling raadszetels lokale partijen in Nijkerk :

   1999 2002  2006  2010  2014 2018
Partij Nijkerk   4  3      
Hart voor Nijkerk      3      
Hoevelaken Nu  2  3  2      
Lokaal Belang       4    
Plaatselijke Positieve Politiek (PPP)          1    
De Lokale Partij         5 4

  

Facebook