De Lokale Partij

Vertrouwd, Betrokken en voor Iedereen

Willem de Bouter

Ik ben Willem de Bouter, geboren in Amsterdam in 1943 en op 17-jarige leeftijd het militaire bedrijf ingegaan als beroepsonderofficier. Later in de carrière benoemd tot Officier van Vakdienst en in 1997 de dienst verlaten als Ritmeester(Kapitein). Ik ben sinds 1971 woonachtig in Hoevelaken.

Ik ben weduwnaar heb twee vijftigers als zonen en een heerlijke kleinzoon van 10 jaar. Als grote hobby ben ik gedurende meer dan 40 jaar actief geweest binnen de Nederlandse Volleybal Bond, de NeVoBo waarbinnen ik aanvankelijk als scheidsrechter en korte tijd later bestuurlijk actief ben geweest onder andere als Bondsraadslid. De NeVoBo heeft mij bij mijn afscheid in 2008 bedacht met de Gouden Bondsspeld en bedacht met een voordracht voor een Koninklijke onderscheiding. Ik ben daardoor in 2009 door HM de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Toen ik in 1997 de militaire dienst had verlaten vond ik het tijd worden actief te worden in mijn leefwereld in Hoevelaken die tot dan toe had bestaan uit een forenzenbestaan en het feit dat ik altijd de stelregel heb gehuldigd dat militairen als rijksambtenaar niets in de politiek hadden te zoeken. Ondanks dat denkbeeld heb ik mij altijd sterk geïnteresseerd voor de politiek. Toen in 1998, in het zicht van de aanstaande fusie met Nijkerk, de lokale partij Hoevelakens Belang werd opgericht heb ik mij daarbij aangesloten. Aanvankelijk als lid en vervolgens na diverse omvormingen en fusies als bestuurslid, voorzitter en secretaris, dit als laatste binnen de fusiepartij Lokaal Belang. Ook binnen onze partij ben ik nu de bestuurssecretaris, de fractiesecretaris/fractieondersteuner en de technisch fractievoorzitter.

Mijn mening over de lokale politiek is dat het, vrij van landelijke directieven en uitgangspunten, lokaal de zaken voor de inwoners moet regelen, waarbij het belang van het algemeen voor de inwoners van de Gemeente Nijkerk en haar kernen, in democratische samenwerking met andere partijen, voorop dient te staan.

Facebook

Laatste Tweets

DeLokalePartij https://t.co/EK1fKsouSI Aart Klompenhouwer vraagt zich af of de gemeente niet een te grote broek aantrekt...
DeLokalePartij Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provincia… https://t.co/rsptu15ieA
DeLokalePartij De Lokale Partij voor groen in de wijk https://t.co/KJaov5IV9e https://t.co/KJaov5IV9e