De Lokale Partij

Vertrouwd, Betrokken en voor Iedereen

Inleiding

Download PDFdownload pdf

Verkiezingsprogramma 2018 – 2022


Het verkiezingsprogramma van De Lokale Partij is tot stand gekomen met inbreng van het bestuur en de leden. Het programma bevat signalen uit de samenleving.

Daarmee is een bijdrage geleverd aan een realistisch verkiezingsprogramma, gericht op een solide leefbare en sociale Gemeente van ruim 42.000  inwoners.

Het verkiezingsprogramma van De Lokale Partij kent basis begrippen als integriteit, zorg voor elkaar, vertrouwen en toekomstvisie. Vertrouwen in je medemens, aandacht voor elkaar en vertrouwen in de politiek.

 

Ambitie (waar gaan we voor).

De Lokale Partij is er voor alle Kernen van de gemeente Nijkerk, wij vinden dat elke kern haar eigenheid moet behouden met de juiste voorzieningen. De Lokale Partij is er voor al die mensen die er zowel persoonlijk als zakelijk bij betrokken zijn.

●        Wij zullen altijd uitgaan van uw belang.

●        De Lokale Partij is “door iedereen en voor iedereen”.

●        Wij willen de grootste partij worden en meebesturen op lokale ontwikkelingen.

Missie (Waar staan we voor)

Als De Lokale Partij is ons uitgangspunt: Wat is goed voor Nijkerk?

Nijkerk is een mooie Gemeente met drie kernen. Samen bieden ze geweldige mogelijkheden en volop kansen voor de toekomst. Meer dan ooit zien we hoe de eigen kracht van mensen en participatie ertoe doet. Mensen meer verantwoordelijkheid te laten nemen vraagt bestuurlijke moed.

De Lokale Partij wil dat Nijkerk een Gemeente blijft waar mensen graag willen wonen en werken en zich ook veilig voelen. Waar iedereen de kans krijgt om mee te doen. Waar iedereen de kans verdient om mee te doen. Waar we trots zijn op onze stad, buurt, straat, op onze ondernemers, vrijwilligers en verenigingen. Waar we niet stilstaan maar door ontwikkelen.

Inwoners zijn kritisch op de overheid en dus ook op de Gemeente Nijkerk. Er is in de afgelopen jaren  via de dialooggroepen geluisterd naar de inwoners. De economische crisis heeft veel onzekerheid gebracht . Nu is er meer vertrouwen in de economie en dat vertaalt zich in bestedingen. Er wordt meer gekocht en geïnvesteerd.

Om de economische groei nog meer te stimuleren moeten we ruimte geven aan inwoners en ondernemers.

Wij willen, nog steeds, een vangnet zijn voor mensen uit de samenleving, die dit nodig hebben.

Wij zullen zuinig zijn met uw belastinggeld, beschermen wat waardevol is en investeren in wat ons bindt.

Ook wanneer er geen verkiezingen zijn is De Lokale Partij er voor u. De Lokale Partij kan op allerlei terreinen worden aangesproken. Veel partijen zijn gebonden aan landelijke richtlijnen en moeten volgen wat op landelijk gebied wordt besloten, zonder altijd rekening te houden met lokale omstandigheden.

De Lokale Partij kijkt altijd naar het belang voor de Gemeente Nijkerk en haar inwoners. Onze slogan is niet voor niets:
 “vertrouwd, betrokken en voor iedereen”. Door veel aanwezig te zijn en actief de inwoners te benaderen, gaat De Lokale Partij ook de komende vier jaar voor durf en openheid in de Nijkerkse Politiek. Laten we de mooie ontwikkeling die in Nijkerk gaande is, vasthouden!

 

 

Facebook

Laatste Tweets

DeLokalePartij https://t.co/EK1fKsouSI Aart Klompenhouwer vraagt zich af of de gemeente niet een te grote broek aantrekt...
DeLokalePartij Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provincia… https://t.co/rsptu15ieA
DeLokalePartij De Lokale Partij voor groen in de wijk https://t.co/KJaov5IV9e https://t.co/KJaov5IV9e