De Lokale Partij

Vertrouwd, Betrokken en voor Iedereen

Veiligheid

1             Veiligheid


Wanneer het om veiligheid gaat wil De Lokale Partij preventie waar kan en hard ingrijpen waar dat moet. Overlast, intimidatie en criminaliteit moeten vanzelfsprekend worden vermeden en worden aangepakt.

De Lokale Partij vindt dat woningbouwcorporaties, welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, brandweer, politie, onderwijs, bedrijven en  burgers samen, Nijkerk zo veilig mogelijk kunnen en moeten maken.

Het 1000 ogen project draagt sinds oktober 2015 fors bij aan de preventie en signalering. Er zijn inmiddels veel whats app groepen actief. De Lokale Partij ondersteunt deze projecten en vindt dat dit nog verder uitgerold moet worden in wijken waar het nog niet bestaat.

Ook de beheerders verdienen blijvende ondersteuning vanuit de gemeente, in samenwerking met de politie. De Lokale Partij vindt het belangrijk dat  er een campagne, in samenwerking met de politie, wordt gestart ,om de burgers het belang van het bellen naar 112 duidelijk te maken. Het resultaat moet zijn dat ze weer durven bellen.

1.1       preventie


●        De Lokale Partij wil dat aangifte doen en melden van criminele activiteiten bij de politie zo eenvoudig mogelijk gemaakt wordt.

●        Vandalisme monitor weer invoeren.

●        stevige aandacht voor drugsgerelateerde overlast/ dealen.

●        Specifieke aandacht voor misbruik lachgas.

●        De Lokale Partij vind dat er aandacht moet blijven voor drankgebruik onder jongeren.

1.2       Buurtbemiddeling


De Lokale Partij is trots op de vrijwilligers van Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling is zowel aan de voorkant van een probleem inzetbaar maar ook als het moeilijker wordt.

De vrijwilligers zijn ook getraind op groepsbemiddeling, komen snel achter de voordeur en hebben daarmee ook een rol als het gaat om signaleren. Een belangrijke taak, zeker in relatie met het signaleren van verwarde personen.

●        De Lokale Partij vindt dat Buurtbemiddeling blijvend moet worden ondersteund en dat ze voldoende armslag moeten hebben om hun werk voort te zetten.


 

1.3        Horeca Convenant / Convenant veilig uitgaan


Niet alleen het gebruik van alcohol neemt toe, ook het drugsgebruik  speelt een prominente rol. Inmiddels is het gebruik van lachgas onder de jeugd een nieuw gegeven. Het Horeca convenant/convenant veilig uitgaan is de afgelopen jaren nog niet opgesteld en uitgevoerd.

●        De Lokale Partij adviseert het Horeca convenant, met de betrokken partners, op te stellen, aan de slag te gaan en te integreren binnen het veiligheidsbeleid. Zo komen we tot een aanpak van specifieke veiligheidsthema's zoals problemen met alcohol, drugs, uitgaansbeleid, jeugdgroepen en jeugdcriminaliteit.

1.4       Drank en sportverenigingen


De Drank en Horecawet biedt voor zowel sportverenigingen als Gemeenten de kans een extra impuls te geven aan een verantwoord schenkbeleid in de sportkantine.

●        De Lokale Partij onderschrijft de stelling van NOC-NSF dat alcohol schenken aan jongeren onder de 18 niet mag en kan plaatsvinden in sportkantines.

●        De Lokale Partij vindt het belangrijk dat via een Gemeentelijke verordening maatregelen worden gehandhaafd om oneerlijke mededinging t.a.v. reguliere horeca te voorkomen.

1.5       Ondermijning


Ondermijnende criminaliteit is als de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld. Dat raakt ons allemaal. Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor de ondernemers. De onderwereld maakt voor illegale activiteiten gebruik van diensten van “de bovenwereld”. Bijvoorbeeld voor distributie, financiële handelingen, vergunningen en huisvesting. Ook zijn criminelen vaak op zoek naar manieren om illegaal verkregen vermogen wit te wassen. Bijvoorbeeld door te investeren in vastgoed. De wet Bibob is een preventief bestuursrechtelijk instrument. De toepassing van de wet Bibob is een aanvullend middel op bestaande mogelijkheden om bijv. een subsidie of vergunning te weigeren of in te trekken.

●    De Lokale Partij vindt dat het tegengaan van ondermijning een duidelijke plek in het beleid moet krijgen en bespreekbaar gemaakt wordt.

●    De Lokale Partij vindt dat er bij een aanvraag verkoop vastgoed en bedrijventerreinen standaard een quickscan Bibob hoort.

●    De Lokale Partij vindt, dat als er geen zicht bestaat op financiering en de achtergrond van de organisatoren van een evenement, er een Bibob quickscan moet worden gedaan.

 

1.6       Iedere Wijk een AED


De Lokale Partij wil, net als de AED stichting Nijkerk Hoevelaken, dat er binnen een straal van 300 meter in alle wijken op een openbare plek een AED komt te hangen.  Een AED, (Automatische Externe Defibrillator)  kan in veel gevallen levens redden.                                                                                                                                  Hoe sneller een AED bij een hartstilstand ingezet kan worden hoe groter de kans dat de patiënt het overleefd en geen nadelige gevolgen zal overhouden. Als er in elke wijk binnen een straal van 300 meter een AED aanwezig is kan er in 70% van de gevallen binnen 5 minuten gereanimeerd worden. De Lokale Partij is van mening dat er eerst onderzocht moet worden waar er in de gemeente AED’s aanwezig zijn en of het mogelijk is om deze zodanig te plaatsen dat ze voor iedereen bereikbaar zijn. (de eigenaren vragen om dit te doen als het al niet zo is). Het zou mooi zijn als sponsoren en/of particulieren een deel van de kosten voor dit project voor hun rekening willen nemen.                                                                             Als dat niet lukt kan (moet) de gemeente bijdragen middels de opnieuw in te voeren wijkbudgetten. Mocht blijken dat dit alles niet haalbaar is, kan (moet) de raad hiervoor geld beschikbaar stellen.

1.7       Ambulancepost


Als je in geval van nood 112 belt voor een ambulance, moet deze binnen een kwartier ter plaatse zijn. Vaak lukt dit niet, ook niet in Nijkerk.

●        De Lokale Partij hecht veel waarde aan het zo snel mogelijk ter plaatse zijn van de ambulance en vindt dat de mogelijkheid voor een eigen ambulance post in Nijkerk onderzocht moet worden.

 

 

Facebook

Laatste Tweets

DeLokalePartij https://t.co/EK1fKsouSI Aart Klompenhouwer vraagt zich af of de gemeente niet een te grote broek aantrekt...
DeLokalePartij Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provincia… https://t.co/rsptu15ieA
DeLokalePartij De Lokale Partij voor groen in de wijk https://t.co/KJaov5IV9e https://t.co/KJaov5IV9e