De Lokale Partij

Vertrouwd, Betrokken en voor Iedereen

Get Adobe Flash player

Kies de Lokale PartijSinds sept 2015 zijn we als De Lokale Partij samen met de VVD en Pro 21 de uitdaging aangegaan het college van B&W vorm te geven.

We hebben gekozen voor een open en toegankelijke bestuursstijl.

De Lokale Partij heeft bijgedragen aan de zondagopenstelling, waarmee ondernemers de mogelijkheid kregen zelf de keuze te maken om al of niet open te gaan. Het zorgde in ieder geval voor een gelijk speelveld.

De Lokale Partij heeft via haar wethouder Patricia van Loozen:

 • Twintig bedrijventerreinen verkocht en daarmee mooie bedrijven kansen geboden 
 • Procedure grondverkoop met uitgifte team geprofessionaliseerd
 • Veel bedrijven bezocht en gesproken
 • De markt verzelfstandigd
 • De Biz in Hoevelaken ondersteund
 • De Biz Nijkerk in wording ambtelijk en Bestuurlijk ondersteund
 • De regiegroep binnenstad ambtelijk en bestuurlijk ondersteund
 • Aanzet vastgoedeigenarenfonds opgestart
 • In Foodvalley verband nota werklocatie en PDV/GDV besproken en vastgesteld
 • Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op de kaart gezet
 • Gekozen voor aandeelhouderschap Sociale Werkvoorziening Inclusiefgroep
 • Aandacht georganiseerd voor statushouders voor taal en arbeidsparticipatie
 • Kindpakket uitgewerkt en opgestart
 • Nota Schuldhulpverlening en Preventie afgerond
 • Geldkrant uitgegeven om omgaan met geld nog meer op de kaart te zetten
 • Meedoen regeling niet meer te controleren maar uit te gaan van eigen verantwoordelijkheid
 • Voorzieningencluster Nijkerkerveen ondersteund
 • Huizenbouw projecten voor Nijkerkerveen ondersteund.

Daarnaast hebben we met elkaar de dialoog groepen opgestart en hun proces laten doorlopen waarbij we als Lokale Partij ons hard hebben gemaakt om de voorstellen, vanuit de dialooggroepen te honoreren als het binnen de afgesproken kaders viel.

Wij zijn erg benieuw en hoopvol gestemd als het gaat om het uitwerken van al deze, door de burgers gekozen, initiatieven.

Op naar de volgende vier jaar!

 

 

 

 

Facebook

Laatste Tweets

DeLokalePartij https://t.co/EK1fKsouSI Aart Klompenhouwer vraagt zich af of de gemeente niet een te grote broek aantrekt...
DeLokalePartij Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provincia… https://t.co/rsptu15ieA
DeLokalePartij De Lokale Partij voor groen in de wijk https://t.co/KJaov5IV9e https://t.co/KJaov5IV9e