De Lokale Partij

Vertrouwd, Betrokken en voor Iedereen

Woordvoering

Ries van Elteren over het Integraal Beheer Openbare Ruimte

Voorzitter, De fractie van De Lokale Partij is blij dat er nu een aanzet is gedaan om te komen tot een nieuwe visie beheer openbare ruimte. Nu wordt ons gevraagd wat we vinden van het plan van aanpak en het participatietraject.

Allereerst het plan van aanpak en het vaststellen hiervan. De coalitiedoelen in de coalitieakkoorden??? worden gezien als het eerst genoemde effect waartoe de visie uiteindelijk moet leiden. Daar kunnen wij ons helemaal in vinden voorzitter. (Wij wisten alleen niet dat er meerdere coalitieakkoorden zijn) Het door ontwikkelen van planmatig gestuurd beheer naar effect gestuurd beheer (Hier bedoel ik nu even het effect op de kwaliteit van het onderhoud) kan leiden tot een verbetering van kwaliteit van de openbare ruimte maar het mag toch niet zo zijn dat eerst gekeken wordt naar het effect wat een bepaalde bewerking (Bijvoorbeeld het opschonen van de bestrating)  zal opleveren terwijl andere werkzaamheden dan weer blijven liggen.
Een onderhoudsplan mag wel flexibel zijn maar mag niet leiden tot hap snap werk. Daardoor bestaat de kans dat het dagelijks onderhoudsniveau voor het oog beter wordt maar de technische staat (op den duur) te wensen overlaat. Met alle gevolgen van dien. Hetzelfde geldt voor de tevredenheid en de beleving van de wijk door bewoners. Natuurlijk is iedereen blij als de wijk er (tijdelijk) mooi bij ligt.Het saamhorigheidsgevoel door het samen doen spreekt ons aan voorzitter maar het samen doen  (liefst structureel natuurlijk) moet groeien en er moet iets tegenover staan.Het lijkt ons verstandig om volgend voorjaar de bewoners van een bepaalde wijk uit te nodigen, een door de gemeente georganiseerde praktijkcursus (gratis) bij te wonen.

Lees meer: Ries van Elteren over het Integraal Beheer Openbare Ruimte                        

Patricia van Loozen over de 2e bestuursrapportage 2019

Meneer de Voorzitter,

Volgens De Lokale Partij is een Bestuursrapportage een instrument om de stand van zaken van het beleid inzichtelijk te maken en waar nodig te kunnen aanpassen.

In september heeft dat nog zin, niet als het pas in december op de agenda staat.

Wij willen dan ook met klem aangeven het voor volgend jaar eerder te bespreken.

De stand van zaken nu is voor ons aanleiding wat aandachtspunten mee te geven die ook volgend jaar zullen spelen en waar we nu lering uit moeten trekken.

Lees meer: Patricia van Loozen over de 2e bestuursrapportage 2019

Ruby Horst over het regionaal programma kantoorlocaties

Maandagavond 2 december voerde ik het woord over kantoorlocaties. Ik was kritisch over de afspraken die bij het programma in Foodvalley worden gemaakt. Het is goed om afspraken te maken en samen te werken maar het is zeker zo belangrijk ook in Nijkerk zelf de keuzes te kunnen blijven maken. Dit afsprakenkader heeft voor nu zoals het lijkt voor Nijkerk geen gevolgen maar we blijven dit kritisch volgen!

Lees meer: Ruby Horst over het regionaal programma kantoorlocaties

Aart Klompenhouwer over de Strategische Agenda Foodvalley

Voorzitter,

De concepttekst van deze Strategische Agenda is tot stand gekomen in consultatie met de belangrijkste partners in de regio wordt in het raadsvoorstel gezegd. De ambities die in dit stuk staan zijn op zich prima. Duidelijk wordt daarbij wel het belang van het programma Agrifood30 en de Regiodeal als onderlegger voor het bereiken van de gestelde doelen.  De regio wil koploper zijn op het gebied van onderwijs, innovatie, duurzaamheid en onderzoek en zorgen voor een vitale sector voor boeren en ketenpartijen. Een heel belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de Landbouwuniversiteit in Wageningen, die zo theorie in praktijk kan brengen.  Wat daar bedacht wordt zal in de proeftuin van de regio Foodvalley worden toegepast. Daarmee profiteert de WUR enorm van deze agenda.

Lees meer: Aart Klompenhouwer over de Strategische Agenda Foodvalley

Facebook

Laatste Tweets

DeLokalePartij https://t.co/EK1fKsouSI Aart Klompenhouwer vraagt zich af of de gemeente niet een te grote broek aantrekt...
DeLokalePartij Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provincia… https://t.co/rsptu15ieA
DeLokalePartij De Lokale Partij voor groen in de wijk https://t.co/KJaov5IV9e https://t.co/KJaov5IV9e